Hsin-Tien Huang

Email Hsin-Tien Huang

最新文章 Hsin-Tien Huang

經濟危機惡化 俄國人捨伏特加改喝啤酒和自釀蒸餾酒

根據俄羅斯日報(Gazeta.ru)的報導,俄羅斯經濟危機造成許多酒類愛好者捨棄伏特加,改喝啤酒和自釀蒸餾酒。